Infantil

    A l’Àrea Infantil es desenvolupen projectes socioeducatius, de dilluns a dissabte, adreçats a infants de 3 a 12 anys. Les recollides a les escoles, els tallers, l’espai d’estudi, l’espai lúdic i les activitats de dissabte son els projectes que, d’una forma inclusiva i transversal es realitzen al Servei d’Atenció Diürna. 

    Les activitats que es realitzen tenen als infants com a únics protagonistes . Els continguts es plantegen a partir de les inquietuds d’aquests fomentant les seves capacitats, habilitats i coneixements, utilitzant el joc com a mecanisme d’aprenentatge  i reforçant la construcció de valors i la participació en la comunitat. La intervenció es desenvolupa a partir de la construcció de projectes i la participació dels infants, oferint espais d’exploració i manipulació que afavoreixin la descoberta i la curiositat del propi infant. L’activitat de dissabte té com a objectiu potenciar un espai de relació grupal i amb l’entorn natural, mitjançant activitats a l’espai lúdic, sortides matinals i excursions.