Estudi assistit

El Taller d’Estudi Assistit és l’acció educativa on s’acompanya als nois i noies de secundària, en el procés d’adquisició d’estratègies, hàbits d’estudi i l’autonomia, afavorint una actitud positiva cap a l’aprenentatge i l’assoliment dels objectius educatius. Les sessions tenen un component motivador i lúdic per facilitar el seguiment de les classes de l’institut i evitar l’abandonament prematur acadèmic.

  • Persona referent

    Laura Ruiz

  • Horari

    De dilluns a divendres  de 16’00h a 17h