Famílies

Els projectes de famílies tenen com a objectiu generar espais de trobada, participació i confiança entre les famílies. Són espais de referència on fomentar l’escolta activa, l’expressió i comunicació fent vincles d’ajuda i suport.