Contacte

CLUB INFANTIL JUVENIL
SANFELIU – SANT ILDEFONS

Carrer de l’Emigrant, 25 baixos
08906 – L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.
Telèfon: 93 338 39 13

club@sanfeliu-santildefons.org

PETIT SI

Avinguda Sant Ildefons, 6 baixos
08940 – Cornellà de Llobregat. Barcelona.
Telèfon: 93 338 39 13

elpetitsi@sanfeliu-santildefons.org

Els informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació: El responsable del tractament de les seves dades és Club Infantil Juvenil Sanfeliu – Sant Idelfons, amb CIF: G58311564i domicili a Hospitalet de Llobregat, C/ Emigrant, 25 – baixos – CP 08906. Le informem que tractarem la informació que vostè ens faciliti per tal de contestar la seva sol·licitud d’informació. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió. No comunicarem les seves dades. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, vostè podrà oposar-se o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment atorgat en marcar la casella d’acceptació al final d’aquest formulari