Aprenentatge i Servei

Les accions d’Aprenentatge i Servei que es porten a terme des del Casal Jove tenen com a finalitat promoure la transformació en el seu entorn més proper fent que els i les joves que hi participen se sentin útils, al mateix temps que desenvolupen les seves capacitats i avancen en la idea que els canvis sí són possibles. 

La metodologia d’aprenentatge i servei afavoreix el vincle amb la comunitat i fomenta el compromís dels i les joves de forma responsable. Les accions que es porten terme mitjançant aquesta metodologia tenen un caràcter transformador tant a nivell personal com a nivell comunitari, ja que parteixen d’una detecció de necessitats real i la implementació de serveis a la comunitat que contribueixin a la seva millora.

  • Persona referent

    Álex Farres