Infància, adolescència i família

A les activitats de lleure els infants, joves i famílies participen en espais d’integració on desenvolupen habilitats socials i coneixen models de vida saludables. Els espais educatius de lleure són espais de compensació de desigualtats, des d’una perspectiva transformadora amb una clara voluntat de justícia social que impulsa la inclusió i la cohesió social.

  • Els infants i les seves famílies
  • El territori
  • Igualtat d’oportunitats