Tallers d’Estudi Assistit

Els Tallers d’Estudi Assistit (TEA) s’emmarquen dins del Pla Educatiu Entorn liderat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Aquests tenen com a objectiu el desenvolupament d’un espai de suport a la tasca escolar amb una acció educativa. El projecte es realitza fora de l’horari lectiu s’adreça a l’alumnat de dues escoles de l’Hospitalet de Llobregat; l’escola Ausiàs March i l’escola Josep Janés. Aquests tallers ofereixen a l’alumnat un espai de treball amable on fer les tasques escolars i on  van adquirint hàbits i tècniques d’organització i estudi.  

Aquest projecte té com a finalitat afavorir el desenvolupament i l’assoliment de les competències bàsiques en finalitzar una etapa educativa i promoure l’ús de la llengua catalana com a eina de comunicació, aprenentatge i cohesió social.

  • Persona referent

    Sílvia Fernández