TALLERS ESTUDI ASSISTIT A L’HOSPITALET

Els infants necessiten persones de referència en els seus espais d’estudi, per tal d’afavorir una actitud positiva vers l’aprenentatge i propiciar una millora en la adquisició d’hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, així com un espai de treball tranquil i endreçat on poder realitzar les tasques escolars.

Els TEA (tallers d’estudi assistit) garanteixen aquest acompanyament per part de l’equip educatiu i aquest espai de treball, al mateix temps que actuen com a espais per a la promoció de l’ús de la llengua catalana com a instrument per a la comunicació, l’aprenentatge i la cohesió social. Als tallers que realitzem a les diverses escoles i instituts es treballa per afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques, vinculades a l’autonomia personal, la comunicació, l’expressió oral i escrita, etc… i per crear un clima positiu i de confiança entre l’alumnat participant al taller, així com amb la persona de l’equip educatiu. Aquest treball té per objectiu afavorir i reforçar l’aprenentatge de competències personals com ara l’empatia, la motivació, l’assertivitat, la resolució positiva de conflictes i l’autocontrol i la confiança en sí mateix.

Un element d’èxit d’aquests espais de suport educatiu és la coordinació entre l’equip que realitza la intervenció i l’equip docent dels centres educatius, ja que garanteix fer un suport adaptat a les necessitats individuals de l’alumnat participant.

Aquest curs vam iniciar amb la dinamització de dos tallers (TEA) que s’emmarquen dins del PEE de la ciutat de l’Hospitalet i que es porten a terme a l’Escola Ausiàs March i a l’Escola Josep Janés i un a l’Institut Neus Català, generat a partir de la demanda del propi centre, per tal de donar resposta a la necessitat que es detecta entre l’alumnat. I aquesta setmana hem posat en marxa dos TEA nous i un grup de Lectoescriptura a l’Escola Josep Janés i un taller TEA a l’Escola Pablo Neruda. En aquests tallers actualment participen un total de 83 infants a l’etapa de primària i 28 joves a secundària.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.