Altres serveis

El CIJSSI ofereix serveis a les escoles dins de l’horari lectiu i no lectiu. Els serveis tenen per objectiu complementar el projecte educatiu de centre, tot oferint serveis de qualitat i atenent les necessitats i demandes dels centres escolars.

Els serveis que engloba són:

 • Dinamització de Festes Tradicionals i culturals

  Oferim a les escoles activitats que col·laborin en la transmissió de festes tradicionals i culturals.

 • Dinamització d’activitats lúdiques

  Organitzem tallers o jocs dins del marc de les festes de les escoles.

 • Suport a les reunions de famílies

  Oferim un servei de monitoratge a les reunions o actes de l’escola i facilitem  un suport a la participació de les famílies amb infants petits a càrrec.

 • Suport a les excursions i colònies

  Reforcem els equips docents en les sortides i colònies amb monitors i monitores especialitzades i amb la titulació corresponent.

 • L’Espai Lúdic i les escoles

  Oferim un mati ple de jocs i joguines als infants de Cicle infantil i Cicle Mitjà.  La proposta és una proposta lúdica que té per objectiu el foment del dret al joc dels infants.

Activitats a mida. Contacteu-nos i us farem una proposta!