El Club Infantil Juvenil Sanfeliu –  Sant Ildefons participa, des del mes de novembre, del Programa de “Joves en Pràctiques” pel curs 2018/19, aquest programa és cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu en un 91,89% i la Generalitat de Catalunya (resolució TSF/1779/2018 de 16 de juliol), programa que ens ha permès contractar a tres persones, l’Olga, la Núria i la Sandra que ara formen part del nostre equip de treball.

Gràcies a aquestes persones hem pogut reforçar projectes infantils i juvenils, projectes de nova creació i consolidar els que ja existeixen com el d’alfabetització, el projecte juvenil “En Ruta”, el casal infantil, les excursions i el menjador.

Donem la paraula a les protagonistes!

jove pràcticA 1 

Olga Dalmau:

Estic molt contenta d’haver-me pogut acollir al programa de “Joves en pràctiques”.

Crec que a més d’apostar per l’ocupació laboral jove, aquesta ha de ser de qualitat i professionalitzadora. En un sector canviant com es el món social, estic orgullosa de poder dir que treballo en una empresa que aposta per aquests projectes.

jove practica 2

NúriaPinar:

Valoro molt positivament la meva experiència en el programa de “Joves en pràctiques”. Gràcies aquest recurs he pogut conèixer aquesta entitat i he pogut agafar experiència i conèixer de primera mà la intervenció socioeducativa amb infants i joves. He pogut crèixer professional i personalment.

Respecte l’equip m’he sentit acollida i recolzada des del primer dia, han fet fàcil la meva adaptació i agraeixo molt haver pogut participar en aquest projecte.  Moltes gràcies!

jove practica 3Sandra Mariages:

 La meva experiència al Club Sanfeliu Sant Ildefons està sent molt gratificant.

Estic podent aplicar tot l’après anteriorment i aprenent coses dels infants i de les meves companyes.

Respecte l’equip m’he sentit molt integrada i acollida per tothom, sempre amb la predisposició d’ajudar-me si tenia qualsevol dubte o necessitava algún tipus de suport.

En la meva opinió el fet d’estar grups d’indants de diferents edats m’ha ajudat a adaptar-me més fàcilment a la dinàmica de grups i a veure diferents punts de vista dels projectes i dels comportaments dels nens segons l’edat. Fet que m’ha ajudat a agafar més experiència ràpidament.

Aquest projecte compta amb la col.laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

logotip_Iniciativaocupacioj    idbh soc_1l