Millora de l’èxit educatiu

Les causes del fracàs escolar són diverses i múltiples. Les condicions d’entorn, la salut, l’organització familiar i la xarxa social influeixen directament sobre els processos d’aprenentatge i escolarització.

En aquest projecte es treballa per afavorir les competències bàsiques, millorar els hàbits d’estudi, promoure l’autonomia de l’aprenentatge, enfortir l’autoestima personal i els processos de socialització positiva i inclusió social, reduint l’índex de fracàs escolar o abandonament prematur.

Els i les participants són derivats de les escoles i instituts del nostre entorn amb els que treballem per millorar les competències acadèmiques de l’alumnat.

Documents