Les famílies

Els projectes de famílies tenen com a objectiu generar espais de trobada, participació i confiança entre les famílies. Són espais de referència on fomentar l’escolta activa, l’expressió i comunicació fent vincles d’ajuda i suport.

 • Tallers formatius

  Espais formatius d’orientació a les famílies que aborden temes sobre l’educació i la criança.

 • Tallers de participació i col·laboració

  Activitats que promouen la participació de les famílies en espais col·lectius mitjançant accions grupals de millora comunitària.

 • Teràpia familiar

  Espai terapèutic des d’una perspectiva de teràpia familiar sistemàtica. L’espai permet a les famílies connectar amb les seves capacitats per abordar, comprendre i superar les disfuncions relacionals que afecten a tots els seus membres.

 • Grup de famílies

  Espai grupal de famílies que té com a objectiu establir vincles d’escolta i suport organitzats com a punts de trobada oberts i participatius.