Centre Obert

Gesitonem el Centre Obert (CO) des de 1990 amb el suport de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

És un servei d’atenció a la infància, adolescència i a les seves famílies. Realitza una tasca educativa i preventiva des del vessant de l’acció social especialitzada en el temps lliure infantil i juvenil. Actualment gestiona un total de 60 places.

La nostra línia educativa es basa en l’acompanyament integral dels infants, adolescents i les seves famílies. El Centre Obert centra la seva intervenció en tres eixos fonamentals: el seguiment individualitzat, el treball amb les famílies i el treball en xarxa. L’acció socioeducativa es planteja des de l’apoderament i el creixement personal de les persones ateses.