CASAL D’ESTIU – ESCOLA AUSIÀS MARCH

Activitats d’estiu per a infants nascuts entre el 2010 i el 2018.
des del 27 de juny al 29 de juliol de 2022.

Les activitats del casal d’estiu s’estructuren en setmanes.

Cada setmana inclou activitats al voltant del centre d’interès, piscina, sortides matinals i un dia d’excursió com podeu veure en aquest document.

L’horari pot ser:

 • De matí, amb l’horari de 9:00 a 14:00.
 • De matí + menjador amb l’horari de 9:00 a 15:00.
 • De tot el dia amb menjador, amb horari de 9:00 a 16:30.

Farem també servei d’acollida de 8:00 a 9:00.

Del 19 d’abril al 15 de maig tindran preferència els alumnes de l’escola Ausiàs March, a partir d’aquesta data també s’hi podran apuntar altres infants d’altres escoles.

La reunió informatives amb les famílies es farà el proper 13/6/2022 a les 16:30 a l’escola.

El telèfon de contacte amb el casal és el  601 428 058 

Inscripció

Inscripcions online a partir del 19 d’abril de 2022.

Per agilitzar questa inscripció, cal que tingueu a punt, en arxiu digital els següents documents:

Inscripcions presencials a partir del 2 de maig de 2022 a la Secretaria de l’entitat (C/Emigrant, 25, baixos, Hospitalet de LL.). L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 15:30 a 20:00 i dimarts i dijous de 10:00 a 14:00. Del 27 de juny al 2 de setembre, l’horari d’atenció serà de 8:45 a 14:00 i de 15:00 a 16:30.

La documentació obligatòria per a les inscripcions presencials és:

  • Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor/a i del jove si té més de 14 anys.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Fotocòpia de les vacunes actualitzades.

Important: En cas que qui vagi a recollir al vostre fill/a no sigueu els pares, caldrà que ompliu les autoritzacions pertinents i les doneu a les persones encarregades del casal; us adjuntem un model per si els autoritzeu a marxar sols o que algú els reculli.

A tenir en compte

 • Tots els infants i joves han de tenir la documentació obligatòria lliurada abans de l’inici de l’activitat.
 • L’activitat ha d’estar pagada abans del seu inici.
 • En cas de baixa, es retornarà el 85% si es notifica abans del 10 de juny de 2022 o el 50% si es notifica abans del 22 de juny de 2022. Fora del període indicat en els punts anteriors, només es retornarà el 50% si la baixa està certificada per un metge.

Per qualsevol dubte, escriviu-nos a club@sanfeliu-santildefons.org  o al telèfon 933 383 913.

 • Persona referent

  Silvia Fernández

 • Horari

  De dilluns a divendres de 9:00 a 16:30 h

Casal Ausiàs March 2022