Junts per la igualtat d’oportunitats

L’objectiu principal del projecte és reduir les desigualtats educatives detectades al barri de Sant Ildefons, mitjançant el reforç de les capacitats de l’alumnat i de les famílies vulnerables. Es vol aconseguir la satisfacció de les necessitats bàsiques i la participació de tota la comunitat educativa en la construcció d’un entorn favorable per als processos formatius.

A Junts es treballa des de la col·laboració entre els diferents agents educadors actius: la família, els centres educatius, l’alumnat i la comunitat educativa.

Les activitats que es realitzen amb els infants i joves pretenen oferir-los espais de suport escolar i d’educació en el lleure que impulsin la seva autonomia i responsabilitat com un factor de socialització i cohesió social.

Els espais formatius i d’assessorament per a les famílies, fomenten el seu rol com a pares i mares, i l’acompanyament en la criança i la protecció dels infants. Tanmateix, les activitats de treball col·lectiu esdevenen moments compartits amb altres famílies i persones de la comunitat educativa.

Gràcies a la col·laboració: