Alfabetització

  • Les dones parlen

    Recull les activitats d’acollida i aprenentatge de la llengua com un mitjà per la millora de la integració social de les famílies, reduint les dificultats comunicatives amb l’entorn. Aquesta activitat millora les habilitats comunicatives de les famílies i ajuda a potenciar i reforçar la relació entre elles i també amb la comunitat educativa.