Activitats al carrer

Les activitats de carrer són totes aquelles que realitzem a l’aire lliure amb l’objectiu de fer una feina comunitària i d’integració als barris.