Activitats al carrer

  • Fem barri

    Contempla una programació anual que potencia el joc i les relacions intergeneracionals a les places del barri.

  • Les activitats extraordinàries

    Són les activitats organitzades per l’entitat per celebrar les festes tradicionals i culturals que organitzem en coordinació amb les Comissions de Festes de barris.